Regulamin

 1. Zakup dokonany za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet zastępuje pisemną formę transakcji i ma pełną moc formy pisemnej.
   
 2. Ze względu na ograniczenia techniczne, wiążące się z czasem aktualizacji systemu, stany magazynowe lub ceny mogą różnić się od stanu faktycznego. Przed realizacją zamówień na takie towary klient zostanie poinformowany o rozbieżności.
   
 3. Kupujący ma prawo wykorzystywać identyfikator i hasło, wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, tj. dokonania zakupów opon za pośrednictwem sieci Internet.
   
 4. Kupujący ma prawo udostępnienia identyfikatora i hasła kadrze zarządzającej oraz pracownikom swojego przedsiębiorstwa, jednakże wyłącznie w celu określonym w ust. 3.
   
 5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy identyfikatora i hasła oraz zobowiązuje się do wyegzekwowania tego obowiązku również od osób określonych w ust. 4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przez osoby określone w ust. 4.
   
 6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone samodzielnie lub przez osoby określone w ust. 4 powstałe w związku z wykorzystywaniem identyfikatora i hasła.
   
 7. Z chwilą uzyskania przez Hurtownia opon Misztal informacji o udostępnieniu identyfikatora lub hasła osobom nieupoważnionym albo o używaniu identyfikatora lub hasła w sposób niezgodny z niniejszą umową, Hurtownia Opon Misztal ma prawo do natychmiastowego zablokowania identyfikatora lub hasła, bez uprzedniego powiadamiania.

  Uprawnienie określone w zdaniu poprzedzającym przysługuje firmie Hurtownia Opon Misztal również w przypadku wystąpienia u Kupującego zadłużenia przeterminowanego.
   
 8. Jeżeli Użytkownik Kupujący zamówi za pośrednictwem portalu www.misztal.pl/sklep produkt zamówienie takie uważa się za przyjęte do realizacji. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia wysłanego towaru, zgodnego ze złożonym wcześniej zamówieniem, ma obowiązek pokryć koszty wysyłki produktu pod wskazany w zamówieniu adres oraz koszty wysyłki zwrotnej produktu do Sprzedającego, u którego produkt został zamówiony.

  Koszt wysyłki towaru, który nie został odebrany wynosi 20 zł brutto za paczkę w każdą stronę. Jedna paczka = 2 opony. Dodatkowo, jeśli przesyłka była pobraniowa doliczone zostaną koszty pobrania gotówki w wysokości 6zł brutto.
Sklep na bazie OpenCart
Hurtownia Opon Misztal - Sklep © 2019